donderdag 26 juli 2018

BNB versus SNB, het verschil

De koers van de Zwitserse centrale bank( SNB) verzesvoudigde de jongste drie jaar terwijl de koers van de Nationale Bank van België( BNB) met 20% daalde.

De onderliggende waarde van de BNB bedraagt momenteel om en bij de 36.000 euro, de koers ligt zowat 92% lager op 2.700 euro en toch liggen de kaarten voor de privé aandeelhouders van de BNB beter dan die van hun Zwitserse soortgenoten.

Waarom?
Zowel bij de BNB als de SNB krijgen de privé aandeelhouders een aalmoes van 6% op het kapitaal uit de Middeleeuwen toen inflatie nog taboe was.  De wedde van de directeurs ging maal duizend doch het dividend voor de aandeelhouders werd behouden op het niveau van meer dan honderd jaar geleden.

Bij de Zwitserse centrale bank houdt het daar op, de privé aandeelhouders krijgen geen cent meer.  Bij de BNB daarentegen bestaat er een tweede dividend dat kunstmatig laag wordt gehouden doch dat het voor de privé aandeelhouders van de BNB toch een beetje minder onaangenaam maakt dan in Zwitserland.

De aandeelhouders van de SNB kregen dit jaar een brutodividend van 15 Zwitserse frank of 0,25% op een koers van 6.000 CHF.

De aandeelhouders van de BNB ontvingen dit jaar een dividend van 127,63 euro of een brutorendement van 4,72% op een koers van 2.700 euro.

Let op: Er wordt hier niet verteld dat het dividend van de BNB fatsoenlijk is want dat dividend zou minstens viermaal hoger moeten liggen dan die 127 euro!  Het dividendbeleid bij de BNB is gebaseerd op pure willekeur en machtsmisbruik en heeft enkel tot doel om de koers laag te houden.

LAAT ONS SAMENWERKEN OM DAT RECHT TE TREKKEN!!!!!

Bijkomend voordeel voor de aandeelhouders van de BNB is dat men op termijn bij de ECB weleens misselijk zou kunnen worden van het gesjoemel bij de Belgische vennoot en de aanhoudende protesten van de privé aandeelhouders.

Als de Zwitsers het kunnen dan kunnen de dappersten aller Galliërs het zeker ook!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten