vrijdag 14 september 2012

1925-1926 deel 4

Eindelijk het beloofde vervolg van het verhaal over één van de belangrijkste periodes uit de geschiedenis van de NBB.
Het vorige hoofdstuk publiceerde ik op 30 april 2012.
Niet alleen over het monetairebeleid waren de grootbanken en de NBB het grondig oneens.
Ook op bedrijfeconomisch gebied laaiden de spanningen soms hoog op.
In het eerste decennium van de twintigste eeuw begaven de discontokantoren van de Bank zich steeds meer op het domein van de kredietverlening op de middellange en lange termijn.
Deze overtreding van de organieke wet zorgde voor heel wat ergernis in financiële kringen.
Om het probleem structureel op te lossen, stelde de Bank tijdens de Eerste Wereldoorlo voor om de NMKN op te richten.
Deze dochteronderneming van de NBB zou uit haar portefeuille de kredieten overnemen die niet aan de wettelijke voorwaarden voldeden.
Deels als beloning voor haar moedige houding tijdens de Duitse bezetting kreeg de Bank haar zin: de NMKN werd bij wet van 16 maart 1919 opgericht.
Hoewel de NMKN de eerste jaren van haar bestaan volledig werd opgeslorpt door het wederopbouwprogramma van de regering, reageerden de banken er verontrust.
Was de kredietverlening op halflange en lange termijn niet bij uitstek hun werkterrein?
Medio jaren 1920 nam de wrevel tussen de financiële wereld en de NBB verder toe.
Albert-Edouard Janssen kreeg op een belangrijk ogenblik de portefeuille van Financiën toevertrouwd. Het emissieprivilege van de Bank was immers aan hernieuwing toe, wat gewoonlijk gepaard ging met een aantal wijzigingen in het wettelijke kader.
Met een minister uit eigen rangen moest het monetaire-beleidsinstrumentarium, waarover de Bank beschikte, aanzienlijk kunnen worden uitgebreid.
Van die plannen zou uiteindelijk weinig te merken vallen in de wet van 26 februari 1926 omdat Janssen de steun van de financiële wereld nodig had voor de geplande wisselkoersstabilisatie. Niettemin had de perceptie, dat de NBB bij de eerstvolgende gelegenheid de autonomie van de financiële wereld zou beknotten, een stevige impuls gekregen.
 (De Bank, de frank en de euro pagina 117)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten