dinsdag 17 april 2012

De schuld van de Staat aan de NBB

Na de Tweede Wereldoorlog wordt de schuld van de Staat aan de Bank geconsolideerd op vijfendertig miljard frank. De Staat moest hierop slechts 0,1% rente betalen doch engageerde zich om deze schuld zo snel mogelijk te vereffenen. Uiteindelijk wordt van deze schuld slechts één miljard frank terugbetaald en in 1991 zorgt deze schuld voor een ongezien financieel huzarenstuk. In 1991 wordt de schuld van 34 miljard frank omgezet in vrij verhandelbare schuldeffecten en sindsdien betaalt de NBB jaarlijks 986 miljoen frank aan de Staat op de schuld die de Staat heeft tegenover de Bank!

Een mooier voorbeeld, om de minachting tegenover de privé aandeelhouders van de Bank te illustreren, bestaat er wellicht niet.

Aangezien men nauwkeurig kan berekenen hoe de inflatie sinds 1948 geëvolueerd is, kan men perfect uitrekenen hoeveel de Staat in het krijt staat bij de NBB.

Is er iemand die zich de moeite wil getroosten om de waarde van die schuld ten belope van 34 miljard frank uit 1948 te berekenen? Gelet op de verwaarloosbare vergoeding van 0,1% die de NBB op deze lening ontving moet je voor mijn part met die rente geen rekening houden.

Wat is, rekening houdend met de inflatie sedert 1949, de actuele waarde van de schuld van de Staat aan de NBB?

1 opmerking:

  1. Eind 2011 komt de actuele waarde volgens mijn berekeningen neer op 301.265.039.834 frank.

    Dat is al heel wat.

    Maar hoeveel zou dit bedrag bedragen mochten de gangbare intresttarieven toegepast worden?

    Sieggy

    BeantwoordenVerwijderen