vrijdag 12 april 2013

John Locke (1632-1704)

De Engelse filosoof John Locke formuleerde de rol van regeringen in een samenleving als volgt: "Regeringen hebben hun oorsprong in de behoefte aan het beschermen van privé bezit en ze functioneren het best wanneer ze zich tot die taak proberen te beperken".
De manier, waarop de Belgische regeringen de jongste veertig jaar omgegaan zijn met het privé bezit van de privé aandeelhouders van de Nationale Bank, geeft aan dat onze politici reeds lang geen enkele vorm van respect meer opbrengen voor het privé bezit van de Belgische burger.
Ofwel heb je respect voor het eigendomsrecht ofwel heb je dat niet! De twee samen gaat niet, dat moet iedere burger heel goed in zijn hoofd prenten.
Je kunt niet straffeloos toekijken of leedvermaak hebben terwijl iemand beroofd wordt en later komen klagen als je zelf het slachtoffer wordt van de dezelfde bandieten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten