donderdag 18 april 2013

Minimumloon bedienden NBB in 1910

"Wij constateren met voldoening de intelligentie en de toewijding die ons personeel ons verleent, in Brussel en in de provincie. Tijdens het afgelopen boekjaar hebben we een maatregel doorgevoerd, die reeds gedurende geruime tijd het onderwerp was van onze studie, te weten de verhoging van het basissalaris van onze medewerkers en arbeiders. Het is om deze reden dat we de minimale vergoeding voor onze medewerkers en kassiers in Bussel en Antwerpen opgetrokken hebben tot 1.800 frank, daar waar de minimale verloning voor het personeel in de agentschappen afhankelijk is van het belang van de locaties."
(Aldus het jaarverslag over het boekjaar 1910 pagina 26-27)

Het minimumloon voor medewerkers van de NBB in Brussel en Antwerpen werd in 1910 dus verhoogd tot 1.800 frank per jaar of 150 frank per maand.
Aangezien het eerste dividend voor de privé aandeelhouders van de Bank sindsdien gelijk bleef op 60 frank per aandeel, gaan we er van uit dat ook de vergoedingen voor het personeel ongeveer stabiel gebleven zijn.
In 1910 bedroegen de totale algemene kost voor administratie en personeel voor alle vestigingen van de Bank exact 4.019.508 frank 94 centiemen.
(jaarverslag 1910 pagina 20).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten