donderdag 12 juni 2014

Algemene Vergadering ARCO: een absolute must!!!!!

De algemene vergadering van een vennootschap is het instrument bij uitstek om de bestuurders van die vennootschap te controleren doch de interesse van de aandeelhouders om dergelijke belangrijke vergaderingen bij te wonen zit dicht bij het nulpunt. Bovendien zijn de meeste aandeelhouders, die de vergadering wel bijwonen, enkel geïnteresseerd in de receptie achteraf zodat de mensen, die wel degelijk vragen willen stellen aan de raad van bestuur, vrijwel onmiddellijk geconfronteerd worden met de hete adem van hun dorstige en hongerige kuddegenoten.  Met die mentaliteit is het uiteraard geen wonder dat heel wat raden van bestuur na verloop van tijd beginnen te geloven dat ze onfeilbaar zijn en zodoende geen rekening moeten houden met de mensen die hun hun spaarcenten toevertrouwd hebben.  ARCO is hiervan het meest extreme voorbeeld!

Vorig jaar waren er ongeveer 120 vennoten aanwezig op de algemene vergadering of 0,015% van het totale aantal vennoten.  Van die 120 aanwezige vennoten waren er wellicht een honderdtal persoonlijke vrienden en kennissen van Francine Swiggers zodat zij zonder enige moeite verkozen werd tot vereffenaar en in die hoedanigheid nu haar eigen fouten moet gaan onderzoeken.  Alle vennoten klagen steen en been, ze willen allemaal hun geld terug doch ze zijn absoluut niet geïnteresseerd in wat er gebeurd is en hoe het is kunnen gebeuren.

Vandaag worden de ARCO vennoten koest gehouden met een zoete wortel die, tegen dat hij gegeten kan worden, niet zal blijken te bestaan.  Een zoete wortel die in feite een valse belofte is om de 800.000 ARCO vennoten koest te houden.  Het ergste van de zaak is dat die tactiek van bedrog en misleiding werkt.  Blijkbaar geloven de beroofde ARCO dat ze toch hun centen zullen terugkrijgen als ze zich maar koest houden.

En wat als de ARCO vennoten door een of ander mirakel binnen een jaar of tien toch hun centen zouden terugkrijgen?  Dan stellen zich twee bijkomende problemen:
1. Wat gaat dat geld op dat moment nog waard zijn?
2. Hoe netjes is het om dat geld te gaan stelen bij mensen die totaal niks met de zaak te maken hebben?

Want dat is natuurlijk hetgeen er gebeurt als die staatsgarantie doorgaat:
1. Het geld van de ARCO vennoten werd vergokt door onbekwame bestuurders en politici!
2. Om die ARCO vennoten hun vergokte centen terug te geven, moet iedere Belg tussen 1 uur en 110 jaar oud ongeveer 218 euro onbestaand geld op tafel leggen.  De overheidsschuld stijgt momenteel met 400 euro per seconde: als de ARCO vennoten hun geld zouden terugkrijgen, moet de Staat daarvoor dus gaan lenen en zal er in een klap opnieuw 2,4 miljard euro bij de staatsschuld geteld mogen worden.  Hier zitten we dus met een belangrijk ethisch probleem: als er bij jou ingebroken wordt, heb jij dan het recht om bij je buren in te breken om jou verlies te compenseren?

Nogmaals: de vorige alinea is in feite overbodig omdat de kans, dat Europa deze regeling voor de ARCO aandeelhouders gaat goedkeuren, nihil is.  Die tekst is enkel bedoeld om de aandeelhouders, die hopen dat het die kant op zal gaan, duidelijk te maken dat men onschuldige burgers zal moeten beroven om hun verliezen te compenseren.  We leven in een tijd waar hebzucht een normale deugd geworden is waardoor het bestelen van anderen, om er zelf beter van te worden, niet meer als een schande ervaren wordt.  Doch iedereen zou moeten begrijpen dat zulke mentaliteit onherroepelijk tot de ondergang van onze samenleving leidt.  Als je hebzucht aanvaardt als een normaal iets, als het je niks meer kan schelen dat anderen kopje ondergaan zolang je er zelf maar beter van wordt........ dan haal je het cement tussen de bouwstenen van de samenleving vandaan.  Met die mentaliteit graaf je op termijn je eigen graf en dat van je nakomelingen!

Bij ARCO zijn ze er trouwens vrij gerust in: voor de algemene vergadering van de 800.000 vennoten voorzien zij een zaal waarin maximaal een tweehonderdtal mensen binnen kunnen.  Dit betekent dat men bij ARCO gelooft dat de hierboven beschreven hebzucht er voor zal zorgen dat de vennoten opnieuw rustig thuis blijven zodat, zij die het op hun geweten hebben, rustig verder kunnen gaan met het toedekken van hun fouten en het vastschroeven van het deksel op de doofpot.

Die fouten hebben, zoals de balansen het aantonen, de ARCO aandeelhouders 2,57 miljard euro gekost en die vennoten hebben het recht om te weten wat er gebeurd is.  DAT RECHT HEB JE MAAR JE MOET HET WEL AFDWINGEN!  De mensen, die de fouten gemaakt hebben, gaan zich immers niet zelf aan het kruis nagelen.  Eén van de meest natuurlijke reflexen van de mens is die van de schuld op een ander steken.  Jantje, het jongetje met het bolle tonnetje en een beetje buikpijn, heeft de koekjes niet opgegeten!  Jantje zegt dat Marieke het gedaan heeft.  Kleuters doen het, kinderen doen het en volwassenen doen het soms ook!  Daarom is die algemene vergadering voor iedere ARCO aandeelhouders een absolute must.

Iedereen heeft in zijn vriendenkring of familie mensen zitten die ARCO vennoot is!
Bent U zelf vennoot?  Maak dan tijd vrij om naar die algemene vergadering te komen en probeer andere slachtoffers te overtuigen om hetzelfde te doen!

Bent U geen ARCO vennoot doch gedegouteerd door het politieke gekonkel en de machtsspelletjes die het ARCO dossier domineren?  Probeer dan ARCO vennoten in Uw omgeving te overtuigen van het belang om hun stem te laten horen op die algemene vergadering!

Momenteel zijn de mensen, die het geld van 800.000 ARCO vennoten vergokt hebben, aangesteld om te onderzoeken wat er fout gelopen is.  Moet er dan een tekening gemaakt worden om duidelijk te maken dat de kans, dat de waarheid ooit aan het licht komt, welgeteld 0,00000% bedraagt.  Geen cero coma cero cero cero cero cinqo zoals Alberto Contador het zo mooi kon zeggen maar nul komma nul nul nul nul nul.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten