zondag 8 juni 2014

Vraag 5 CERA

Vraag 5

Op de algemene vergadering van 7 juni 2008 protesteerde ik hevig tegen de illegale lening van 600 miljoen euro die CERA in 2007 bij KBC aanging om bijkomend KBC aandelen en dit niettegenstaande het feit dat de bestuurders van CERA reeds het ganse vermogen van de CERA vennoten in KBC geïnvesteerd had. KBC Ancora, de beursgenoteerde vennootschap waarvan CERA ongeveer 58% bezit, leende in 2007 eveneens 600 miljoen euro om hetzelfde te doen als haar hoofdaandeelhouder CERA.  Dit betekent dat CERA rechtstreeks en onrechtstreeks in totaal 950 miljoen ging lenen om bijkomend KBC aandelen te kopen.

De raad van bestuur van CERA verweet mij toen dat ik geen toekomstvisie had en dat deze schulden en de daarmee aangekochte KBC aandelen een briljante zet waren die de CERA vennoten nog veel winst zouden opleveren.

Sinds 2008 kwam ik op iedere vergadering van CERA tussen om dit onverantwoorde risico aan de kaak te stellen en om uitleg te vragen over het hoe en waarom van deze dwaze transacties.  De raad van bestuur van CERA bleef tot op de algemene vergadering van 8 juni 2013 deze inbreuk op de vennootschapswetgeving met vuur verdedigen.  Het belangrijkste argument was het fabeltje dat CERA en Ancora door een wetswijziging genoodzaakt waren om hun belang in KBC op te drijven tot boven de 30%.  Ik herhaal dat dit een flagrante leugen was om de vennoten te misleiden.

Hoe belangrijk het was om meer dan 30% van KBC te controleren, leerden we in november vorig jaar toen CERA en KBC Ancora 18,8 miljoen KBC aandelen verkochten waardoor het belang in KBC daalde tot 21,3%.  Ineens was die participatie van 30% in KBC geen vereiste meer.

Op 18 november 2013 verscheen in de pers het bericht dat CERA en KBC Ancora respectievelijk 14,1 en 4,7 miljoen KBC aandelen verkocht hadden tegen een prijs van 39,15 euro per aandeel.  Aangezien CERA met de opbrengst van 552 miljoen euro het grootste stuk van haar schulden vereffende, kunnen we nu de kostprijs van deze ramp berekenen.

Uiteraard moeten we bij dit alles rekening houden met de intresten die CERA moest betalen op de illegale lening van 600 miljoen euro.  Als we rekening houden met vriendenprijsje van, laat ons zeggen, 3,5% per jaar op deze schuld komt de kostprijs voor deze illegale lening voor de zes jaren tussen 2007 en 2013 uit op ongeveer 150 miljoen euro.  CERA verstrekte in 2007 geen exacte cijfers over de prijs die we betaalden voor die 6.405.900 aandelen doch rekening houdend met de koersevolutie van KBC in die periode moet de gemiddelde koers per aandeel ongeveer 98 euro geweest zijn.

CERA heeft zodoende ongeveer 630 miljoen euro betaald voor die 6,4 miljoen KBC aandelen en daarbovenop betaalde CERA op zes jaar ongeveer 126 miljoen euro rente op de illegale lening uit 2007 en de bijkomende kredieten die nodig waren om de intresten op de schulden te betalen.  Bij mijn berekening houd ik geen rekening met de ontvangen dividenden van KBC als compensatie voor het deel van CERA in de intresten die KBC Ancora betaalde op haal illegale lening bij KBC.

Volgens mijn berekening hebben die 6,4 miljoen aandelen uit 2007 CERA in totaal rechtstreeks ongeveer 756 miljoen euro gekost.

In november vorig jaar verkoopt CERA vervolgens 14,1 miljoen KBC aandelen die 552 miljoen euro opbrengen en blijft CERA achter met een schuld van 88 miljoen euro.  Die 88 miljoen euro is 52 miljoen meer dan de 36 miljoen euro schuld die CERA op 31 december 2006 op haal balans had staan.  Daartegenover staat dat de vlottende activa per 31 december 2013 ongeveer 33 miljoen euro hoger lagen dan op 31 december 2006.

Op 31 december 2013 hield CERA een cash buffer aan van 62 miljoen euro om uittredende vennoten uit te kunnen betalen en tegelijkertijd probeert CERA vandaag nieuwe vennoten te verleiden om in te treden om de bedrogen oude vennoten te vervangen.

De totale kost van de met de illegale lening aangekochte KBC aandelen kost de bestaande CERA vennoten volgens mijn berekeningen rechtstreeks ongeveer 564 miljoen euro.  Ik berekende dit verlies als volgt:
Ten eerste is er het rechtstreekse financiële verlies van 204 miljoen euro (756 – 552);

Daarbovenop verliest CERA 7,7 miljoen KBC aandelen omdat we 14,1 miljoen aandelen moesten verkopen om de kost van de aankoop van 6,4 miljoen KBC aandelen gedeeltelijk te compenseren (14,1 miljoen aandelen – 6,4 miljoen KBC aandelen = 7,7 miljoen aandelen).  Als we de huidige beurskoers van KBC (+/-43 euro) als maatstaf nemen dan resulteerde dit pijnlijke schouwspel in een financieel verlies van 43 euro X 7,7 miljoen KBC aandelen = 331 miljoen euro;

Volgens mijn berekening kostte dit illegale avontuur van de CERA bestuurders de CERA vennoten rechtstreeks 535 miljoen euro of 21,58 miljard oude Belgische franken.

In deze berekening houd ik geen rekening met het indirect verlies dat de CERA vennoten incasseren door de participatie van 58% die CERA aanhoudt in KBC Ancora.  Als we dit verlies mee in overweging nemen, verliezen de CERA vennoten wellicht meer dan 700 miljoen euro of meer dan 28 miljard oude Belgische franken.

Kunnen de bestuurders van CERA zich vinden in deze berekening?

Hoeveel bedraagt het rechtstreekse verlies van de illegale transacties uit 2007 volgens de CERA bestuurders?


Hoeveel bedraagt het onrechtstreekse verlies, dat CERA lijdt via haar participatie in KBC Ancora, van de illegale transacties uit 2007 volgens de CERA bestuurders?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten