zondag 8 juni 2014

Samen onderweg naar de volgende fase van de crisis!

Donderdag verlaagde de ECB haar depositorente tot onder de nul procent.  Een mooier voorbeeld van de ernst van de situatie kan er moeilijk gegeven worden.

Waarom verlagen de centrale banken de rente tot onder het nulpunt?

Omdat er, omwille van de jacht op kunstmatige groei, de jongste decennia veel te veel schulden werden gemaakt, en men die schulden enkel onder controle krijgt door nog meer kunstmatige groei te creëren die men probeert op gang te brengen door nog veel meer schulden te maken.  Meer dan 90% van de mensen begrijpt niet wat er aan de hand is doch in feite is het niet zo moeilijk als je het op een aanschouwelijke manier voorstelt.  Ik geef twee voorbeeldjes over hoe de centrale banken sedert 2008 de crisis aangepakt hebben:

1. Door een zware storm in 2008 zijn de kelders bij de centrale banken ondergelopen en sindsdien proberen die belangrijke mensen hun kelder droog te krijgen door er bijkomend enorme hoeveelheden vers water in te pompen.  Ze begrijpen niet hoe het komt doch om één of andere reden krijgen ze die kelders niet droog.

2. In het najaar van 2008 ontploften de zieke banken en veranderden ze in een ongeziene vlammenzee.  De centrale banken proberen sinds het uitbreken van die gigantische brand het vuur te blussen met benzine.  Ook hier begrijpen de hooggeleerde mensen niet waarom ze die brand niet geblust krijgen.

Voor minder geschoolde mensen is de zaak niet zo moeilijk.  Gewone stervelingen begrijpen dat je een natte kelder niet droog krijgt door er bijkomend water in te pompen en dat je een grote brand niet geblust krijgt met benzine.  Waarom onze grote leiders zulke eenvoudige zaken niet begrijpen, ligt misschien aan het feit dat zij voor dat water in de kelders van de centrale banken gezorgd hebben en tegelijkertijd die grote brand bij de banken gesticht hebben.  Een boeiend verhaal waar ik later uitgebreid op terug zal komen.

De internationale organisaties als het IMF en de BIS zijn zich ondertussen, samen met de overheden en de centrale banken, volop voor aan het bereiden op de onvermijdelijke volgende fase van een crisis die iedere dag aan kracht wint.  Er wordt vandaag op het hoogste niveau luidop nagedacht over het verbieden van cash, het aanrekenen van een negatieve rente op spaargeld en een crisisheffing op vermogen.  Bij dat laatste worden cijfers geplaatst die gaan van tien tot dertig procent.

Bij de operatie Gutt aan het eind van de Tweede Wereldoorlog werden enkel cash en rekeningen geviseerd doch vandaag ligt de situatie compleet anders.  In 1944 bewaarden mensen hun kasbons, obligaties en aandelen ergens op een veilige plaats en waren zulke zaken in zeer hoge mate anoniem.  Vandaag staan al die activa zonder enige uitzondering op rekeningen bij financiële instellingen die hun deuren mogen sluiten als ze niet onmiddellijk alle gegeven instructies opvolgen.

Iedereen, die in de lagere school tot tien heeft leren tellen, zou ondertussen moeten begrijpen wat er in de nabije toekomst te gebeuren staat.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten