zondag 8 juni 2014

Waarom Uw "D" aandelen CERA verkopen?

Dankzij de interventie van meester Modrikamen werden de aandelen van de oude CERA vennoten gesplitst in B en D aandelen.  Bij de fusie van CERA en KBC voorzagen de hoge heren van CERA dat de vennoten duizend frank per aandeel zouden krijgen en dat zij over de rest van het vermogen van CERA zouden waken.  Dankzij de interventie van Modrikamen kregen de vennoten vandaag ongeveer achtduizend frank per aandeel of ongeveer de helft van hetgeen waar ze werkelijk recht op hadden

De waarde van een oud aandeel was duizend frank;
na de splitsing werd dit als volgt:
De nominale waarde van een B aandeel werd bepaald op 6,20 euro;
De nominale waarde van de D aandeel werd bepaald op 18,59 euro.
De nominale waarde van een B en D aandeel bedraagt samen 24,79 frank of identiek hetzelfde als de duizend frank van het oude aandeel voor de splitsing.

De waarde van het B aandeel ligt vast en kan nooit wijzigen.
De waarde van het D aandeel bestaat uit twee delen:
1. 4,2 KBC Ancora aandelen;
3. een gewaarborgd dividendoverschot dat momenteel 60,80 euro per aandeel bedraagt.

Een vennoot die met 50 D aandelen uittreedt, ontvangt vandaag bijgevolg het volgende:
vijftig maal 4,2 aandelen Ancora of +/-5.460 euro;
vijftig maal 60,80 euro gewaarborgd dividend overschot of 3.040 euro.

In totaal krijgt een oude vennoot vandaag 8.500 euro uitgekeerd als hij uittreedt met zijn D aandelen.

Indien die oude vennoot vandaag overlijdt, moeten zijn erfgenamen zodoende erfenisrechten betalen op die 8.500 euro.

De totale waarde van het Gewaarborgd Dividend Overschot bedroeg op 31 december 2013 meer dan 310 miljoen euro doch dat kapitaal is volledig belegd in KBC.  Indien KBC in de volgende fase van de crisis in zware problemen komt, is het goed mogelijk dat CERA niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen.

Gelet op de huidige situatie op de financiële markten is de kans klein dat er nog iets kan verdiend worden aan die D-aandelen.

Gelet op het feit dat CERA alle eieren van de vennoten in de KBC korf heeft gelegd en zelfs de GDO reserve, die cash moet uitgekeerd worden aan de oude vennoten, in dezelfde KBC aandelen heeft belegd, is het risico op ongelukken niet te onderschatten.

Bij dit alles heel goed rekening houden met het volgende!
Eind 2012 had CERA 29.227.166 KBC aandelen in portefeuille;
In 2013 verkocht CERA 18.100.000 KBC aandelen tegen een gemiddelde koers van +/-37 euro.

Als de vooruitzichten voor KBC zo schitterend zijn: waarom verkochten de CERA bestuurders dan 18,1 miljoen KBC aandelen of maar liefst 62% van het aantal KBC aandelen die CERA in portefeuille had?  De CERA bestuurders zijn KBC insiders bij uitstek want ze hebben verschillende vertegenwoordigers  in de raad van bestuur van KBC.  Als die insiders zeker weten dat de winst van KBC gaat exploderen in de komende jaren dan zouden ze toch niet 62% van hun KBC aandelen verkopen aan koersen die 15% lager liggen dan vandaag.  Als de toekomst van KBC goed zou ogen dan zouden die CERA bestuurders met hun volle gewicht op die KBC aandelen blijven zitten.  Dit is toch de meest eenvoudige logica nietwaar?

Daarom deze gouden raad aan de oude CERA vennoten:
Doe hetgeen de CERA bestuurders deden met onze KBC aandelen!
Treed uit met Uw D aandelen en doe betere dingen met Uw geld!

UITTREDEN KAN NOG TOT 30 JUNI!!!!!!

Daarna gaat de deur opnieuw op slot!
Op 1 juli bent U te laat!

Behoud wel Uw "B" aandelen en kom samen met mij het vervolg van deze thriller volgen op de algemene vergaderingen van CERA!

Deze post werd bijgewerkt op 5 juli 2014 omdat ik, wellicht omwille van vermoeidheid, verkeerdelijk de intrinsieke waarde van de D aandelen meegerekend had in de berekening van de waarde.  De D aandelen worden omgeruild tegen de KBC Ancora aandelen en het Gewaarbord Dividend Overschot waardoor de nominale waarde uiteraard komt te vervallen.  In mijn berekening wordt de nominale waarde van 929,50 euro voor 50 D aandelen omgeruild voor +/-8.500 euro cash.

Toen ik mijn berekening maakte, noteerde KBC Ancora nog 26,61 euro.
Sedertdien is de koers van KBC Ancora met 16% gedaald en dit heeft uiteraard ook een effect op de uiteindelijke waarde van de CERA "D" aandelen.

Spijtig dat niemand deze fout opgemerkt heeft of niet de moeite gedaan heeft om mij te verwittigen indien dat wel het geval zou geweest zijn.  In ieder geval dank aan de vennoot die mij vandaag op de hoogte bracht van
mijn vergissing.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten