dinsdag 19 mei 2015

De waarde van het NBB aandeel


Op mijn vraag over de waarde van het NBB aandeel werd dit jaar voor het eerst een duidelijk antwoord gegeven.  De antwoorden van de directie worden cursief weergegeven.
 
Vraag 10

In het verleden staken verschillende onafhankelijke directeurs van de Bank de draak met de volgens hen irrealistische schattingen van de waarde van een NBB aandeel die sommige privé aandeelhouders naar voor brachten.  Ondertussen is gebleken dat de schattingen van die privé aandeelhouders veel dichter de realiteit benaderen dan de onwaarschijnlijk ondergewaardeerde beurskoers van het NBB aandeel.

Wat is de huidige waarde per NBB aandeel van volgende activa:

a.       De participatie van de Nationale Bank in de Bank voor Internationale Betalingen?
Historische waarde die fors onder de werkelijke waarde ligt: 824 euro per aandeel.

b.      Het vastgoed van de NBB?
Historische waarde die fors onder de werkelijke waarde ligt: 1.005 euro per aandeel.

c.       De portefeuille met de rentedragende activa die eigendom zijn van de NBB?
Waarde op 31 december 2014: 11.300 euro per aandeel.

d.      Andere activa die toebehoren aan de NBB?  50 euro per aandeel.
 
Zonder rekening te houden met de waarde van het goud, waarvan de directie dit jaar opnieuw toegaf dat het goud eigendom is van de Bank, komt de onderschatte waarde van een aandeel volgens de directie zodoende uit op niet minder dan 13.174 euro per aandeel.

De reden voor de gigantische onderwaardering van het aandeel is volgens de directie te wijten aan speciale omstandigheden.  Dit laatste dient gelezen te worden als volgt:
"De enorme onderwaardering van het NBB aandeel is te wijten aan de orgie van willekeur en ongezien machtsmisbruik die al enkele decennia woekert bij de Nationale Bank."

Wie helpt mij om een einde te stellen aan de misbruiken bij de Nationale Bank wetende dat het deze praktijken zijn die ons land financieel geruïneerd hebben?

Met andere woorden: Klagen en kankeren of het kwaad bestrijden?

1 opmerking: