vrijdag 22 mei 2015

Vraag 2 AV Nationale Bank 18 mei 2015


Vraag 2

Tijdens de algemene vergadering van de NBB vorig jaar werd de vertegenwoordiger van KBC opnieuw benoemd als stemopnemer.  KBC is één van de instellingen die, gedreven door hebzucht, de overheidsfinanciën zodanig in het rood geduwd hebben dat ons sociaal model op termijn zal desintegreren.  Nadat de overheid haar burgers liet opdraaien voor de excessen van KBC & co krijgen de banken nu de gelegenheid om, dankzij kunstmatig lage rentevoeten, hoge kunstmatige winsten te genereren.  De Belgische burgers, wier toekomst bedreigd wordt door de hebzucht van de banken, betalen, via de kunstmatig lage rentevoeten, een derde keer voor het kunstmatig overeind houden van de financiële instellingen.  Is het ethisch en moreel verantwoord om een vertegenwoordiger van een organisatie als KBC, die onze samenleving onherstelbare schade heeft toegebracht, te benoemen als stemopnemer tijdens de algemene vergadering van een instituut als de NBB?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten