vrijdag 22 mei 2015

Vraag 5 AV Nationale Bank 18 mei 2015


Vraag 5

Om de zaken overzichtelijk te houden, is het misschien best om één van mijn vragen van vorig jaar, waarop trouwens een onbevredigend antwoord kwam dat bovendien niet genotuleerd werd, opnieuw te stellen.  Na de Tweede Wereldoorlog hebben de privé aandeelhouders van de NBB zware offers gebracht om de nood van het Belgische volk te lenigen.  Eén van die offers was het toekennen van een lening van 35 miljard frank tegen een rente van één procent aan de Belgische Staat.  De Belgische Staat kwam echter zijn verplichtingen niet na en uiteindelijk betaalde de Staat slechts één miljard frank terug en bovendien moest de NBB via een onbegrijpelijke constructie sedert 1991 jaarlijks 24,44 miljoen rente betalen op het geld dat de Staat schuldig was aan de Bank.  In 1991 werd de openstaande schuld van de Staat aan de Bank omgezet in vrij verhandelbare staatsschuld.  Een beroofde schuldeiser moest met andere woorden een boete gaan betalen aan de schuldenaar omdat die laatste zijn verplichtingen niet nagekomen was.  Deze korte inleiding om aan te geven hoe ver de absurditeit in het Nationale Bank verhaal gedreven wordt.

Nadat de privé aandeelhouders door de wet van 2009 opnieuw een forse onteigening zonder compensatie moesten ondergaan, zijn die jaarlijkse betalingen van de bewuste 24,4 miljoen aan de Staat helemaal buitenaards en zonder vorm geworden.  Tijdens de algemene vergadering van de voorbije twee jaar beloofde de onafhankelijke directie van de NBB dat zij deze onterecht aan de Staat gestorte bedragen zouden terugvorderen en dat er dan eventueel een extra dividend aan de privé aandeelhouders zou kunnen toegekend worden.

a.       Werd aan deze onbegrijpelijke praktijk ondertussen definitief een einde gesteld?

b.      Hoeveel miljoen euro werd er in de periode 2009-2014 onrechtmatig aan de Staat overgemaakt in dit dossier?

c.       Werden deze sommen ondertussen terug overgemaakt aan de NBB?

d.      Werden hierop intresten betaald door de Staat?

e.      Heeft de onafhankelijke directie van de Bank al zicht op het moment waarop dat extra dividend zal worden uitbetaald?

f.        Hoeveel bedroeg het verlies in koopkracht voor de Nationale Bank, die het gevolg was van het feit dat de Staat de verschuldigde 34 miljard verzuimde terug te betalen en ze in 1991 zogezegd vereffende door ze om te ruilen in verhandelbare staatsschuld?

g.       Volgens mijn berekeningen zou het effectieve verlies voor de privé aandeelhouders van de NBB hier ongeveer vierduizend euro per aandeel bedragen.  Stemt dit overeen met de berekeningen van de onafhankelijke directie van de NBB hieromtrent?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten