vrijdag 22 mei 2015

Vraag 7 AV Nationale Bank 18 mei 2015


Vraag 7

Volgens het Verdrag van Maastricht mogen de nationale centrale banken uit de eurozone geen geld lenen aan hun nationale overheden.  Tegelijkertijd kopen de centrale banken van de eurozone massaal staatsschuld op om de failliete overheden kunstmatig overeind te houden.  Gelet op de inhoud van vraag 5 weten we ondertussen dat de Belgische Staat haar verplichtingen tegenover de Bank niet kan of wil nakomen.  Gelet op de ervaringen sedert 1948 weten we dat de Staat een totaal onbetrouwbare partner is die telkens weer constructies opzet of wetten fabriceert om aan haar verplichtingen te ontsnappen of om beslag te leggen op fondsen die niet toekomen aan de Staat.

a.       Is het, gelet op het voorgaande, niet raadzaam om schuldpapier van dergelijke onbetrouwbare partner te mijden als de pest?

b.      De partij die schuldpapier van een schuldenaar bezit, leent ontegensprekelijk geld aan die schuldenaar: hoe valt dit te rijmen met de bepaling van het Verdrag van Maastricht hieromtrent?

c.       Aangezien de Bank haar obligaties tot op eindvervaldag behoudt, is de Bank de partij die op eindvervaldag terugbetaald wordt door de schuldenaar: Betaalt een schuldenaar zijn schulden niet af aan de partij aan wie hij het geleende geld schuldig is?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten