vrijdag 22 mei 2015

Vraag 3 AV Nationale Bank 18 mei 2015


Vraag 3

Op 14 januari 2015 verspreidde de Nationale Bank een communiqué waarin werd meegedeeld dat de datum van de algemene vergadering verplaatst werd van de laatste maandag van mei naar de derde maandag van de maand mei omdat de ECB sedert vorig jaar een informeel feestje organiseert tijdens het laatste weekend van mei.  Blijkbaar is een informele happening van de ECB voor de onafhankelijke directie van de NBB belangrijker dan de jaarlijkse algemene vergadering van de onderneming.  Deze belangrijke beslissing werd niet genomen op een bijzondere algemene vergadering, zoals het hoort, doch via een wet die goedgekeurd werd op 25 april 2014.

1.       Waarom werden de aandeelhouders niet op de hoogte gebracht van deze nieuwe wet op de algemene vergadering van maandag 26 mei 2014?

2.       Hoe komt zo’n wet uit de lucht vallen?

3.       Op welk moment wist de onafhankelijke directie van de Bank dat deze wet ingeroepen zou worden om de datum van de algemene vergadering te verplaatsen?

4.       Aandeelhouders hebben verschillende motieven om hun aandelen op naam te laten stellen bij de vennootschap waarvan zij aandeelhouder zijn.  Eén van de belangrijkste redenen is ongetwijfeld de zekerheid tijdig geïnformeerd te worden over belangrijke zaken zoals buitengewone algemene vergaderingen, statutenwijzigingen enzovoort.  De datum van een gewone algemene vergadering is bij iedere vennootschap een jaar op voorhand gekend en kan slechts gewijzigd worden op een buitengewone algemene vergadering. Waarom verwittigde de Nationale Bank haar aandeelhouders op naam niet schriftelijk van het feit dat de datum van de algemene vergadering op een hoogst ongebruikelijke manier gewijzigd werd?

5.       Kan het feit, dat de onafhankelijke directie van de Nationale Bank het vertikte om de aandeelhouders op naam niet schriftelijk op de hoogte te brengen van de wijziging van de datum van de algemene vergadering, ingeroepen worden als legitieme reden om de algemene vergadering van maandag 18 mei 2015 ongeldig te laten verklaren?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten