zondag 1 mei 2016

Algemene vergadering 17 mei 2016 Vraag 4

De voorbije drie jaar gaf de directie van de Bank noodgedwongen toe dat de Staat absoluut geen recht heeft op de uitkering van de op pagina 62 vermelde 24,4 miljoen euro.   Dit werd publiekelijk bevestigd door de twee ministers van Financiën die de huidige N-VA minister van Financiën voorafgingen.  De huidige minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, doet er voorlopig het zwijgen toe, dat zal wellicht te wijten zijn aan de Kracht van Verandering.

a.     Als de ECB een informeel feestje organiseert, wordt er op één, twee, drie een nieuwe wet gefabriceerd om zonder een buitengewone algemene vergadering de datum van de algemene vergadering te verplaatsen.  Waarom kunnen de onafhankelijke directeurs van de Bank niet hetzelfde forceren als hun privé aandeelhouders jaar na jaar bestolen worden?

b.     Hoe komt het dat de onafhankelijke directeurs van de NBB niet de macht hebben om zulke oneerlijke praktijken een halt toe te roepen?

c.    Welke acties gaat de onafhankelijke directie van de Bank ondernemen om de onterecht uitgekeerde sommen sedert 2009 terug te vorderen?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten