zondag 1 mei 2016

Algemene vergadering 2016 Vraag 5 + 6Vraag 5

Zoals in vraag 4 duidelijk uiteengezet werd, betaalde de Bank vorig jaar opnieuw een extraatje van 24,4 miljoen euro aan de Belgische Staat.  De directie gaf, net als de voormalige ministers van Financiën Vanackere en Geens, publiekelijk toe dat de Bank deze dubieuze vergoeding sedert de onteigening van 2009 niet meer verschuldigd is aan de Staat.

  1. Toont deze gang van zaken aan dat de directie van de Bank met handen en voeten gebonden is aan de Belgische politici en geen enkele ruimte heeft om de belangen van de privé aandeelhouders te behartigen?
  2. Is deze schandelijke praktijk het ultieme bewijs dat het onmogelijk is om iemand iets te doen begrijpen wanneer zijn of haar lucratieve politieke benoeming afhangt van het niet-begrijpen van de meest eenvoudige zaken?


Vraag 6

Na aftrek van de roerende voorheffing bedraagt het nettodividend voor de privé aandeelhouders van de Bank dit jaar 19,77 miljoen euro of 19% minder dan de 24,4 miljoen die de Bank sedert 2009 onterecht aan de Staat schenkt:

  1. Hoe voelen de directeurs van de Bank zich als het extraatje van 24,4 miljoen euro, waarvan zijzelf toegeven dat het niet verschuldigd is, een stuk groter is dan het nettodividend dat uitgekeerd wordt aan de privé aandeelhouders;
  2. De directeurs van de Bank noemen zichzelf onafhankelijk en verklaren onophoudelijk dat zij de rechten van alle aandeelhouders behartigen.  Is er vandaag één directeur die zich geroepen voelt om te verklaren dat hij of zij begaan is met de gelijke behandeling van alle aandeelhouders van de Bank?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten