dinsdag 17 mei 2016

Openingsspeech Algemene Vergadering 17 mei 2016Dames en heren, beste vrienden, vandaag zijn we hier samen voor de vijftiende editie van wellicht de meest hallucinante vertoning in de wereld van beursgenoteerde bedrijven.

Een confrontatie tussen de wettige eigenaars van de Nationale Bank van België en de vertegenwoordigers van een politiek establishment dat zich tot doel gesteld heeft de reserves van die Nationale Bank te misbruiken voor de financiering van een  onwaarschijnlijk wanbeleid.

Een confrontatie die het gevolg is van de verloedering en vervaging van normen en waarden bij mensen die geacht worden als voorbeeld te fungeren in de maatschappij.

Een confrontatie die reeds vijftien jaar duurt en waarbij de directie het heeft klaargespeeld om in die periode geen enkele keer met haar privé aandeelhouders, die het volledige kapitaal van de vennootschap aangebracht hebben, te praten laat staan te onderhandelen.

Als men in de toekomst zal terugblikken op hetgeen zich de voorbije decennia bij de Nationale Bank heeft afgespeeld, zal men beter kunnen begrijpen waarom België steeds meer wordt afgeschilderd als een failed state of, zoals we vandaag in Knack konden lezen, een schurkenstaat, een land dat steeds minder in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen en ondanks een nulrente de schuld met 500 euro per seconde ziet toenemen.

De voorbije decennia gebruikten de Belgische politici hun pionnen bij de Nationale Bank voor het overhevelen van het grootste stuk van de goudreserves van de Bank, de totale eigen
deviezenreserves van de Bank en een onverantwoord groot deel van de winst naar de Schatkist.  Dat hierbij continue de meest fundamentele eigendomsrechten van de privé aandeelhouders van de Bank geschonden werden, was voor de politieke benoemde directeurs van de Bank geen hinderpaal omdat zij nu eenmaal geen keuze hebben: ofwel voeren zij uit wat hen opgelegd wordt ofwel wordt hun lucratieve benoeming niet verlengd of ingetrokken.
Hier ligt uiteraard de reden waarom de directeurs van de Bank blijkbaar niet in staat zijn om de meest eenvoudige zaken te begrijpen.  Het is immers onmogelijk om iemand iets te doen begrijpen als die persoon betaald wordt om het voor de hand liggende niet te begrijpen.

En zo komt het dat de privé aandeelhouders van de Bank vandaag opnieuw oog in oog staan met de zeer machtige mensen waardoor ze jaar na jaar bestolen worden.  De feiten tonen echter aan dat die zogezegd machtige mensen geen enkele macht hebben.  Dat wordt mooi geïllustreerd door het feit dat we vandaag opnieuw uitgebreid over de onterechte betaling van 24,4 miljoen euro zullen palaveren.  Die 24,4 miljoen is een buitenaards gegeven, een schadevergoeding die de Bank betaalt aan de Staat omdat de Staat de Bank bestolen heeft.  Die betaling van die 24,4 miljoen maakt het voor de privé aandeelhouders echter een stuk makkelijker want het verhaal is zo absurd en onverdedigbaar dat zowel de directieleden van de Bank als de voormalige ministers van Financiën Vanackere en Geens publiekelijk hebben toegegeven dat die som onterecht uitgekeerd wordt aan de Belgische Staat.  Vandaag zijn we vijf jaar verder.  Vijf jaar verstreken sedert de directie op de algemene vergadering toe moest geven dat zij die 24,4 miljoen euro onterecht overmaakte aan de Schatkist doch we stellen vast dat men bij de Bank zelfs niet over de macht beschikt om onterechte betalingen stop te zetten. Dit verhaal is illustratief voor de benadeling, de beroving en de onteigening van de privé aandeelhouders van de Bank.  Het illustreert het gevoel van onaantastbaarheid en straffeloosheid die dit dossier omringt.

En zo verzeilden we in een vicieuze cirkel waarbij politiek benoemde directeurs blindelings uitvoeren wat hen opgedragen wordt omdat ze zich gedekt weten door een regering waarvoor eigendomsrecht een woord zonder waarde geworden is.  Deze politiek benoemde directeurs worden gedekt door corrupte politici die op hun beurt gedekt worden door politiek benoemde corrupte rechters bij het Grondwettelijk Hof en andere rechtbanken.

De geschiedenis zal oordelen over hetgeen zich de voorbije decennia afgespeeld heeft bij de Nationale Bank en de directeurs van de Bank weten net als ik dat dit oordeel niet fraai gaat zijn. Op kortere termijn moeten de directieleden van de Bank zich realiseren dat iedereen, die gedurende decennia onrechtmatig onteigend en beroofd wordt, na verloop van tijd automatisch het universeel recht op zelfverdediging verkrijgt.  Aan de terreur van de Belgische regeringen en de directeurs van de Nationale Bank, waarvan de privé aandeelhouders van de Bank de voorbije decennia het slachtoffer waren, dient zo snel mogelijk een einde gesteld te worden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten