zondag 1 mei 2016

Algemene vergadering 17 mei 2016 vraag 7Vraag 7

Gelet op voorgaande vragen vier, vijf en zes betreffende de onrechtmatige uitkering van 24,4 miljoen euro aan de Belgische Staat:

a.     Werd aan deze onbegrijpelijke praktijk ondertussen definitief een einde gesteld?
b.     Hoeveel miljoen euro werd er in de periode 2009-2015 onrechtmatig aan de Staat overgemaakt in dit dossier?
c.      Welke stappen heeft de directie de voorbije jaren ondernomen om een einde te stellen aan deze dwaze praktijk en om de onterecht betaalde sommen terug te vorderen?
d.     Gaat de directie er zorg voor dragen dat de Belgische Staat rente betaalt op de sommen die onterecht uitgekeerd werden?
e.     Wanneer kunnen de privé aandeelhouders rekenen op de uitkering van het extra dividend ter compensatie van de onterechte bevoordeling van de Staat?
f.      Hoeveel bedroeg het verlies in koopkracht voor de Nationale Bank en haar aandeelhouders, die het gevolg was van het feit dat de Staat de sedert 1948 verschuldigde 34 miljard frank verzuimde terug te betalen en ze in 1991 vereffende door ze om te ruilen in verhandelbare staatsschuld?
g.     Volgens mijn berekeningen zou het effectieve verlies voor de privé aandeelhouders van de NBB hier ongeveer vierduizend euro per aandeel bedragen.  Stemt dit overeen met de berekeningen van de onafhankelijke directie van de NBB hieromtrent?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten