donderdag 12 mei 2016

Algemene Vergadering Nationale Bank dinsdag 17 mei

Samenkomst aan de ingang van het auditorium vanaf 12 uur om onze spandoeken uit te rollen.

Vanaf 12 uur 30 tot 13 uur maken we onze traditionele ommegang rond den blok om aan de hoofdingang van de Nationale Bank enkele zaken met voldoende decibellen duidelijk te maken.

Om één uur inschrijven en vervolgens een of meerdere broodjes nuttigen om beter ons mannetje te staan tegen de mensen die sinds jaar en dag hun land en hun aandeelhouders verraden.

De vergadering vangt aan om 14 uur.

Belangrijke media hebben toegezegd om de vergadering bij te wonen en de nodige beelden te komen schieten van onze acties buiten omdat het verboden is om binnen kiekjes te nemen.

De strijd tegen het onrecht bij de NBB blijft op verschillende fronten voortduren en het is uitermate belangrijk om de gratis publiciteit van de beeldende media mee te pikken.  De foto's en beelden van onze acties en spandoeken komen ieder jaar opnieuw verschillende keren terug als er over aandeelhoudersactivisme, algemene vergaderingen en andere gerelateerde zaken wordt bericht.  Het feit dat ieder artikel en beeld van onze acties dezelfde dag onder de aandacht van Mario Draghi gebracht wordt, maakt onze tegenstrevers bijzonder ongelukkig.

Moge de opkomst voldoende hoog zijn om de nodige indruk te maken en de voorhoede de kracht te geven om door te gaan!

Uiteraard zijn bij onze acties buiten ook alle sympathisanten meer dan welkom!  Het verzet tegen de mensen, die aan de basis van de crisis liggen en die verantwoordelijk zijn voor het huidige monetaire wanbeleid, is een must voor iedere wakkere burger!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten